செய்தியே சுவாசமாய்

செய்தியே சுவாசமாய் – செய்தியாளர்கள் பற்றிய புத்தகம்

செய்தியே சுவாசமாய் – செய்தியாளர்கள் பற்றிய புத்தகம்- k.abirami

புத்கத்தில் இருந்து ஒரு துளி…

புகைப்படம் எடுக்க நான் மிகவும் கஷ்ட்டப்படும் நேரம், கலவரம் முடிந்த பின் நிலவும் நேரந்தான். நான் மிகவும் மனக் கட்டுப்பாடோடுதான் இருக்கிறேன். மனதளவில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முயற்சிக்கிறேன். ஆனால் அது மிகக்கடினம்.நாங்கள் இங்கு காணும் காட்சிகள் அவ்வளவு கொடுமையானவை. ஒருமுறை கலவரதிற்குப்பின்

ஒரு பெண் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கதறிக் கொண்டிருந்தார். அக்குழந்தையின் தாய் தந்தை கலவரத்தில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர்.என்னிடம் அப்பெண் இவளை வைத்துக்கொண்டு நான் என்ன செய்வேன் ? எனக் கூறி அழுதாள்.

எனக்கு மிகவும் வேதனையாக இருந்தது.

என்னால் நிம்மதியாக உறங்க முடியாது , நான் ஓட வேண்டும், ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்,

குழந்தையை கண்ட அன்றுதான் மனம் தளர்ந்தேன்.

ஆனாலும் அப்பெண்ணையும் குழந்தையையும் படம் எடுக்க மறக்கவில்லை. இப்படி ஒரே ஒரு செய்திக்கே மனம் தளர்ந்தால் தொடர்ந்து பணிபுரிய முடியாது. இதுபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்கள் ,,,, அவை கொடுமையானவை. சகிக்க முடியாதவை, என்னால் என் உண்மையான பெயரைக்கூட வெளியிட முடியாது. வீடிற்கு செல்ல முடியாது.  – அல்கேறிய கலவரத்தில்அடிபட்ட ஒரு பத்திரிக்கையாளரின் பேட்டி.

Advertisements

Irony of Jammu’s legendary name…

every day we hear and read so many terror attacks in Jammu &kashmir,

recent sopore killings and riots…

and to the shooting of manzoor…

how long is this gonna go?

why aren’t we concerned? Have we gone numb to our fellow citizen’s suffering

is it bcos.. we are far away?

is it bcos we are  safe and @peace ?

is it bcos we have our own troubles?

The Wikipedia states….

According to legend, Jammu was founded by Raja Jamboolochan in the 14th century BC. During one of his hunting campaigns he reached the Tawi River where he saw a goat and a lion drinking water at the same place. The king was impressed and decided to set up a town after his name, Jamboo. With the passage of time, the name was corrupted and became “Jammu”.

At times i feel that India & Pakisthan  are just using Jammu – Kashimr as a political / communal scape goat…

In this issue we have to blame ourselves rather than politicians…

I feel India – the common people need to be aware of Kashmir’s pain.

செய்தியே சுவாசமாய் – செய்தியாளர்கள் பற்றிய புத்தகம்

செய்தியே சுவாசமாய் – செய்தியாளர்கள் பற்றிய புத்தகம்

செய்தியே சுவாசமாய் – செய்தியாளர்கள் பற்றிய புத்தகம்- k.abirami

 

tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010

My dinamani interview link:

http://www.dinamani.com/edition/story.aspx?SectionName=Sunday%20Kondattam&artid=218638

 tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010 on Twitpic

 tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010 on Twitpic

 tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010 on Twitpic

 tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010 on Twitpic

tamilputhakalayam-abirami.k-dinamani -interview-28/3/2010 on Twitpic

Breathing News

Translated gist of  my book  ‘seithiye swasamai’

Curiosity ‘ – this is one of the inherent human qualities.

Man is always eager to gather  informations about him and his society.

These informations reach him as an when he wants… thats NEWS

The most important happenings around us from all four directions

North

East

West

South

are gathered as  NEWS

Today we have a wide variety of media for the purpose of dissemination of News.

The media differs depending on our personal need,time,locality,situation etc.

One must note that only the media differs but not the news.

I insist this point because, News is fact, it is truth, so there is no space for mistakes or changes in a news.

Any ethically bound media with high values would always deliver news with out manipulation.

Media also understands the need of quick delivery of news. So does its best to give news as fast as they can.

The very basis of this process of disseminating information are JOURNALISTS.

A journalist gathers news representing his / her media.

The universal goal of any journalist would be to gather and publish news through his/her media as fast as possible.

This might seem easy when we read, but in reality its a pretty tough job.

Journalists go to unusual places  at unusual time to gather unusual informations.

For this journalists sacrifices a lot at times even their life!

Every day news reach us by tv, dailys,internet…

We hardly realize the hard work of thousands of journalists behind this …

In a democratic county like India the role of  unbiased,logical,ethical journalists is essential.

Even though we often overlook this sector , they do play a very important roles in our wellbeing.

Hence in this book i have tried to write about the life and achievements of few remarkable journalists.

Are our Media Commercializing Humaninty?

Are our Media Commercializing Humaninty?

Be it all….

  • Pune Bombing
  • Mumbai Blast
  • Hanging of Saddam …
  • Tsunami tragedy…
  • Nandigram violence…
  • Pakistan’s Emergency crisis…
  • U.S election…
  • Arushi murder case…
  • N-Deal and UPA govt vote of confidence…
  • September 11

For break fast, lunch and dinner…we watched it all with great anxiety and interest…
behind all this projection and hype lays a powerful hand of commercials by which the our news channels and the media as a whole survives.Are our Media Commercializing Humaninty?
The serious issue arises when this commercial hand gets more powerful and ultimately takes over credibility and ethics of journalism.
Journalists and Media personals do have a job to do and more than that they have a duty and commitment to society, thats what makes them who they are.Are our Media Commercializing Humaninty?
These basic ethics are being overlooked these days, due to the commercial motives of todays Media.
Thought not all, yet we do realize few media obviously commercialize any human interest news stories with out following any of their ethical or even legal guidelines.

They come to conclusions on an on going case,they give biased opinions,as a result they definitely provide a wrong picture about the whole issue, which is totally against any journalism.

No media must do anything to manipulate the public opinion for their personal interest.
Are our Media Commercializing Humaninty?

Such media considers humanity just as a added attraction and nothing more… they fail to realize human life,terror and tragedy is not salt and pepper to make the news soup tastier – and the viewer of the news is not an idiot to take it all in.