நட்பின் மரணம் …

பகிர்ந்து கொண்ட உணவுகள்,

மாற்றிக்கொண்ட உடைகள்,

உனக்காக நன் போட்ட சண்டைகள்,

எனக்காக நீ வாங்கிய அடிகள்,

நமக்குள் மட்டுமே பகிர்ந்துகொண்ட ரகசியங்கள்,

சின்ன சின்ன சண்டைகள்,கோபங்கள்,

புன்சிரிப்புகள் …

நீண்ட  இடைவெளிக்குப்பின் நாம் சந்தித்த போது

ஒருவரை ஒருவர் அடையாளம் காணத் தவறிய

அந்த ஒரு சில நொடிகளில்…

அனைத்து நிகழ்வுகளும் ,

வெறும் நினைவுகளாய்ப் போயின.

Image