எதிர்மறை மனிதர்களை எதிர்கொள்வது எப்படி?


இதுபோன்ற ஒரு எதிர்மறைக் கருத்தை மைய்யப்படுத்தி எழுதத்தான் வேண்டுமா? என என்னுள் முதலில் ஓர் தயக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது . அனால் என்னைச் சுற்றி நிகழும் நிகழ்வுகள், சுற்றியுள்ள மனிதர்கள்,இவர்களைக் கூர்ந்து கவனிக்கையில் எதிர்மறைத்  தாக்கத்தின் கொடூரமான விளைவுகள் முகத்தில் அறையும் உண்மையாய் இப்புத்தகத்தை எழுதியே ஆகவேண்டும் என்று தூண்டின.
எனது மற்ற புத்தகங்களான ‘மனசுக்குள் வரலாமா?’ ‘பேசாமல் பேசுவோம்‘விலிருந்து இம்முயற்சி வேறுபட்டது;காரணம்…
இதுவரை ஒரு மனிதன் வெற்றி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பற்றியே எழுதியுள்ளேன். இப்புத்தகம் அடுத்தபடியாக, ஒரு மனிதன் வெற்றி பெற்ற பின் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பற்றியது.
இது வெற்றி பெற்றவர்களுக்காக, எழுதப்பட்டது.
ஒரு மனிதன் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியவை பற்றியே இதுவரை தெரிந்து கொண்ட நாம், இனி பிறர் நம்மைப் பலவீனப்படுத்தாமல் இருக்க நாம் செய்ய வேண்டியதைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம்.
‘எதிர்மறை மனிதர்கள்’ என இங்கு நான் யாரையும் சாடவில்லை,யாரையும் குற்றப்படுத்தவில்லை. அவர்களை அடையாளாம் காட்டியுள்ளேன், அவ்வளவுதான்.
‘எதிர்மறை எண்ணங்களை’ எதிர்க்கத் துணிந்தவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் முயற்சியே இப் புத்தகம்.
சாதனையாளர்களை மேலும் சாதிக்கத் தூண்டும் முயற்சி இது.
இப்புத்தகம் யாரையும் திருத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.
நம்மில் பலரது உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவே எழுதப்பட்டுள்ளது.

இப்புத்தகம் தன்னலத்தைப் பிரதானப்படுத்துகிறது உண்மைதான்.

நேர்மையான, நல்ல மனங்களின் இன்றையத் தேவை இதுதான் என்ற எனது நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடே இந்தப் புத்தகம்.

இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கும் இருக்கும் எனில்…
வாருங்கள்,நம்மை நமக்கு உணர்த்தும்…
எதிர்மறை மனிதர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
நட்புடன்
க.அபிராமி
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s